KỶ NIỆM 01 NĂM JOS FOUNDATION

KỶ NIỆM 01 NĂM JOS FOUNDATION QUỸ SÁNG TẠO THÁNH GIUSE 01.06.2020 – 01.06.2021 JOS Foundation – Quỹ sáng tạo Thánh Giuse ra đời để hỗ trợ các dự án, nhóm trẻ, tổ chức sáng tạo cộng đồng. Chúng tôi hiểu được những khó khăn mà họ gặp phải trong vấn đề tài chính trong […]