Bộ Font Nghệ Thuật Việt Hoá SVN

Bộ Font SVN: SVN-Megante & SVN-Rosellinda Alyamore “Nơi Người, niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu toả trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận phải chết, cũng được an ủi vì Chúa dã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa, đối với các tín […]