Font Chữ SVN – Friends Forever

Chúng ta là con cái của Chúa, được Thiên Chúa bảo bọc chở che, được thoát khỏi biết bao nhiêu hiểm nguy gian truân, không chỉ đời sau mà đời này. Nhưng nhiều lúc chúng ta không xem đó là ân huệ lớn mà còn vô tình lãng quên… Khởi đầu mùa vọng, Thiên Chúa […]