8 Ý Cầu Nguyện Trong Tuần Cầu Cho Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo

Ngày 1: “Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông” (Mt 2, 2). Xin nâng chúng con lên và cho chúng con đến gần ánh sáng trọn hảo của Ngài. Lạy Thiên Chúa là nguồn ánh sáng, Xin hãy chiếu sáng đường lối chúng con bằng ánh sáng của Đức […]