Bộ ảnh stock và vector Mẹ Têrêsa Calcutta

Bộ vector này được mình sưu tập từ nhiều nguồn khác nhau, các bạn sử dụng cho mục đích cá nhân hay phi thương mại. Nếu muốn sử dụng thương mại, bạn có thể tìm kiếm trên các trang stock bản quyền để mua nhé!   0 0