[Script ] Font Việt Hóa Kaufmann BT

“Mẹ Maria có thể đặt nhiều câu hỏi tại sao với Thiên Chúa về những biến cố đau buồn hay mất mát trong đời mình. Trong Đền thờ, Mẹ đã dâng Con cho Thiên Chúa, và rồi Mẹ chẳng còn quyền gì trên người Con này nữa. Đúng là có một lưỡi gươm đâm thấu […]

[Script ] Font MTD Authentica

Đức Giê-su dạy các môn đệ phải biết phó thác cậy trông vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa: Nếu loài chim trời chẳng đáng giá bao nhiêu, và loài hoa đồng nội sớm nở tối tàn mà Cha trên trời còn chăm sóc như thế, phương chi con cái loài người đáng giá […]

[Script ] Font NVN Padlock Script

“Thánh Giuse không cam chịu một cách thụ động, nhưng chủ động một cách can đảm và vững vàng. Trong cuộc sống của chúng ta, việc chấp nhận và đón nhận có thể là một biểu hiện của ơn Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần. Chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta […]

[Script] Font Neography Việt hoá

Tên font: NVN Neography – Đây là bản sửa lỗi mà nói sửa lỗi cũng không phải vì font được làm lại toàn bộ dấu – Một font script rất đẹp sử dụng với mục đích gì cũng được. – Font đã được Việt hóa toàn bộ, tối ưu lại toàn bộ chức năng feature. […]

Font Chữ Nghệ Thuật Selfie [Script ]

Font Chữ Nghệ Thuật: Selfie Trước thái độ ba lần chối Thầy của Phêrô, Chúa không đòi hỏi Phêrô ba lần xin lỗi hay để trừng phạt, song ba lần Chúa muốn được nghe Phêrô nói “con yêu mến Thầy”. Như trước đây với Madalêna, lần này là Phêrô và sau này là mỗi người […]