Thẻ Kinh Cầu Cùng Thánh Phaolo Tông Đồ Trở Lại

Trang chủ Cửa hàng Free Thẻ Kinh Cầu Cùng Thánh Phaolo Tông Đồ Trở Lại
Downloaded:
14
Released On:
16 Aug 2023
Viewed:
591
Compatibility:
Framework:
0x0
Download

Đa-mát là nơi Đức Giêsu tỏ mình cho Saun, cũng được gọi là Phaolô, là nơi ông nghe tiếng gọi trở nên tông đồ cho dân Ngoại, và cũng là nơi khởi đầu cho cuộc hoán cải tận căn của ông. Chính mặc khải của Đấng phục sinh dẫn đến ơn gọi và hoán cải. Từ nay cuộc đời của Phaolô đi sang một hướng mới. Giêsu đã trở nên trung tâm của đời ông. “Tôi coi tất cả như đồ bỏ, để chiếm được Đức Kitô” (Pl 3, 8). Biến cố trên đường đi Đamát đã chia đời ông làm hai. “Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước” (Pl 3, 13).

 

Chúng ta cũng có những kinh nghiệm như Phaolô: ngã ngựa, mù lòa, nghe và gặp Đức Kitô, rồi hoán cải. Như Phaolô, mong chúng ta để cho Đức Kitô Giêsu chiếm lấy mình, và trở nên người tông đồ nhiệt thành cho thế giới.

1 đánh giá cho Thẻ Kinh Cầu Cùng Thánh Phaolo Tông Đồ Trở Lại

  1. icpjdkbgdx

    Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

Thêm đánh giá