Chia Sẻ Font Chữ Nghệ Thuật Ahsing

Hình ảnh Chúa hiển dung trên núi Tabore là lời mời gọi mọi người tín hữu hãy can đảm dấn bước theo Chúa trong tiến trình vượt qua. Đó là hành trình được biến đổi hầu trở nên giống Chúa và được sống hạnh phúc trong Ngài, dù có thể xuyên qua những khổ đau […]

Font Việt hóa VL Selfie

Nội dung các sứ điệp qua các lần hiện ra của Đức Mẹ:  Các cuộc hiện ra của Mẹ Maria tại Fatima với ba trẻ nhỏ là: Lucia, Giaxinta và Phanxicô. Với lần hiện ra đầu tiên, ngày 13-05-1917, Mẹ đã khuyên nhủ rằng: “Chúng con hãy lần hạt Mân Côi hàng ngày, để cầu […]

[Script ] Font Việt Hóa Kaufmann BT

“Mẹ Maria có thể đặt nhiều câu hỏi tại sao với Thiên Chúa về những biến cố đau buồn hay mất mát trong đời mình. Trong Đền thờ, Mẹ đã dâng Con cho Thiên Chúa, và rồi Mẹ chẳng còn quyền gì trên người Con này nữa. Đúng là có một lưỡi gươm đâm thấu […]

[Script] Font Việt Hóa VL COCO

Thiên Chúa luôn ban cho ta đầy đủ ơn Ngài: Khi gánh đời ta nặng hơn, Ngài ban thêm ơn. Khi công việc ta cực nhọc hơn, Ngài ban thêm sức. Khi Ngài gởi khổ sầu, Ngài cũng gia tăng Lòng Thương Xót. Khi Ngài gởi đến thử thách, Ngài cũng gởi đến bình an. […]

[Script ] Font MTD Authentica

Đức Giê-su dạy các môn đệ phải biết phó thác cậy trông vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa: Nếu loài chim trời chẳng đáng giá bao nhiêu, và loài hoa đồng nội sớm nở tối tàn mà Cha trên trời còn chăm sóc như thế, phương chi con cái loài người đáng giá […]

[Script ] Font NVN Padlock Script

“Thánh Giuse không cam chịu một cách thụ động, nhưng chủ động một cách can đảm và vững vàng. Trong cuộc sống của chúng ta, việc chấp nhận và đón nhận có thể là một biểu hiện của ơn Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần. Chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta […]

[Script] Font Neography Việt hoá

Tên font: NVN Neography – Đây là bản sửa lỗi mà nói sửa lỗi cũng không phải vì font được làm lại toàn bộ dấu – Một font script rất đẹp sử dụng với mục đích gì cũng được. – Font đã được Việt hóa toàn bộ, tối ưu lại toàn bộ chức năng feature. […]