Font Chữ Nghệ Thuật Việt Hoá PINDUNK

Chúa Giêsu đã từng căn dặn những ai tin vào Ngài: “Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này” (Lc 10,15). Như vậy mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng mang trong mình một sứ mệnh; đó là trở nên “khí cụ bình an” của Chúa Giêsu. Trong mùa […]