Font Chữ Việt Hoá DFVN ZAWTTUREE

Chính vì Chúa Giêsu luôn ý thức và chủ động trong mọi diễn biến của cuộc chịu nạn để cuộc chịu nạn này trở nên có giá trị. Những đau khổ của chúng ta cũng thế. Nếu ta chấp nhận những đau khổ vốn dĩ đã diễn ra thường ngày với một góc nhìn bao […]