Bộ Thẻ Kinh và Bookmark Thánh Phanxicô Assisi

Trang chủ Cửa hàng Free Bộ Thẻ Kinh và Bookmark Thánh Phanxicô Assisi
Downloaded:
21
Released On:
04 Oct 2023
Viewed:
582
Compatibility:
Framework:
0x0
Download

“Đây là lời chứng thứ hai mà thánh Phanxicô gửi đến chúng ta: bất cứ ai đi theo Đức Ki-tô đều sẽ nhận được bình an đích thực, bình an mà chỉ một mình Đức Ki-tô, chứ không phải thế giới, có thể trao ban. Nhiều người gắn thánh Phanxico với sự bình an, điều này đúng, tuy nhiên rất ít người chịu khó đi sâu hơn. Loại bình an nào mà Thánh Phanxico đã nhận lãnh, đã sống và đã cảm nghiệm? Đó là bình an của Đức Ki-tô, được sinh ra từ một tình yêu lớn hơn tất cả, tình yêu thập giá. Đó là bình an mà Đức Giê-su Phục Sinh đã ban cho các môn đệ khi Ngài hiện ra giữa họ (x. Ga 20:19-20)” (ĐTC Francis)

 

“Bình an của Phanxico không phải là một cảm xúc ngọt ngào. Thật vậy, thánh Phanxico kiểu đó không tồn tại. Bình an đó cũng không phải là một kiểu hòa hợp các lực vũ trụ theo kiểu phiếm thần… Đó cũng không phải là Phanxico! Đó không phải là của Phanxico, nhưng là một ý niệm mà vài người đã sáng tạo ra! Bình an của thánh Phanxico là bình an của Đức Kitô, và nó được tìm thấy bởi những ai “mang lấy ách”của Chúa, nghĩa là, mang lấy những lệnh truyền của Đức Kitô: hãy yêu nhau như Thầy đã yêu anh em (x. 13:34; 15:12). Ách này không thể được mang vác với sự kiêu căng, ngạo mạn và tự mãn, nhưng chỉ với sự hiền lành và khiêm nhường của con tim.” (ĐTC Francis) Kích thước: 7,5 x 15 cm (6 bản in trên 1 tờ A4)

In 2 mặt (Ý cầu nguyện mặt sau)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ Thẻ Kinh và Bookmark Thánh Phanxicô Assisi”