BACKGROUND NGẮM 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

Trang chủ Cửa hàng Free BACKGROUND NGẮM 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ
Downloaded:
17
Released On:
16 Feb 2024
Viewed:
237
Compatibility:
Framework:
0x0
Download

Chặng đàng thánh giá năm nay trở nên đặc biệt khi chúng ta cùng bước đi với Lời của Chúa, với chính Thầy Giêsu. Vì yêu thương, Chúa Giêsu sẵn sàng bước vào con đường thương khó và chịu chết để cứu độ từng người. Hãy để cho Lời Chúa hướng dẫn chúng ta bước đi trên 14 chặng đàng thánh giá này. Khi ấy, không chỉ chúng ta hiện diện với Chúa, nhưng còn để sứ điệp Tin Mừng trở nên ngọn đèn soi cho mỗi người bước đi trên hành trình dương thế (x.Tv 118,105). Vì lý do này, trong sứ điệp Mùa Chay năm nay, Đức Giáo Hoàng nhắn với mỗi người: chúng ta cần lắng nghe Chúa Giêsu.

 

Thông tin:

– Kích thước: 2x3m
– Hệ màu CMYK
– File chia sẻ JPG

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “BACKGROUND NGẮM 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ”